Barion Pixel

www.ambroziaszappan.hu

Hatályos ettől a naptól : 2020.11.01.

Szeretettel köszöntöm Önt! Köszönöm, hogy vásárlásával az Ambrózia Szappant választotta. Kérem, hogy megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), hiszen megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja az ÁSZF tartalmát!

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy egyedi igényét szeretné velem megbeszélni, úgy kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a lentebb található elérhetőségeken, hétköznapokon 8-16 óráig!

Üzemeltető adatai (továbbiakban Eladó)

Név: Czinkóczki Szilvia ev.

Székhely: 6200, Kiskőrös, Szent I. u. 7

Levelezési cím: 6200, Kiskőrös, Szent I. u. 7

Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium               

Nyilvántartási szám: 53951292

Adószám: 69971639-1-23

Képviselő: Czinkóczki Szilvia ev.

Telefonszám: +3620-333-7995

E-mail: ambroziaszappan@gmail.com

Honlap: http://www.ambroziaszappan.hu

Bankszámlaszám: BB Bank: 10102543-35112500- 01005009

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név:             Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:     2630, Gyál, Deák F.u. 17.

Elérhetőség: 06-70-467-5410 ; info@viacomkft.hu

 

Fogalmak:

Eladó/ Szolgáltató: tulajdonos

Fogyasztó/Vevő/ Vásárló: természetes személy aki a honlapon vásárol.

Felek: Eladó és Vevő mindketten.

Szerződés: Az a nem írásbeli szerződés amely a felek közöt jön létre.

Weboldal: A szerződés megkötésére szolgáló honlap. Jelen esetben www.ambroziaszappan.hu

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzatértelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Eladó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a eladó azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. Vevők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényesnek tekintik.

Vevő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

Eladó minden jogot fenntart magának a weboldal, annak bármelyik megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Eladó írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon megjelenő tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

A Felhasználó köteles a honlap használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem megsérteni.

A Felhasználó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

Szolgáltató,/szerző jogi védelme: A weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb..) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül tilos!

A weboldalon keresztül történő vásárlás:  Regisztráció/vásárlás

A web shopban történő vásárlásával/regisztrációjával a vevő kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Vevő a vásárlás (vagy-és) regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás (vagy-és) regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő mindennemű szerződés semmisnek tekintendő. Eladó nem vállal felelősséget, amennyiben a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Az eladó a vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem vállal.

Az eladót nem terheli felelősség, ha vevő  a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármilyen okból hozzáférhetővé válik.

A webáruházban történő vásárláskor jelen ÁSZF hez tartozó jogszabályok:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 2. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

 1. évi CVIII. („EKTV.”)a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,

illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény („Ptk.”) rendelet szabályozza.

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

ÁSZF részletei, elfogadása:

 

Jelen ÁSZF 2020.11.01. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek a weboldalon való közzétételének napjával, rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi vásárlásra és vásárlóra érvényesek. A vásárló a megrendeléskor nyilatkozik arról, hogy a mindenkori hatályos ÁSZF rendelkezéseit megismerte és az abban foglaltakat elolvasta és megértette, valamint elfogadja és tudomásul veszi azokat. A megrendelés elküldésével pedig elismeri, hogy a mindenkori hatályos ÁSZF a felek közötti szerződés elválaszthatatlan része. A Felek között jelen esetben nem köttetik írásbeli szerződés. Ez egy olyan fogyasztói szerződés amely a weboldalon szereplő minden termékre és birtokba vehető ingó dolgokra vonatkozik, egy elektronikus távértékesítési rendszer keretében, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül. A birtokba vehető Termékek mellett lévő fotók illusztrációk, az árucikk megjelenése a valóságban eltérhet ezektől. A fotók mellett lévő írásbeli leírásból a termék jellemzői tudhatók meg. Szerződéskötésnek minősül ezáltal minden telefonon, szóban s minden emailen keresztül leadott, valamint a www.ambroziaszappan.hu weboldalon keresztül elküldött és leadott rendelés is. Telefonon leadott rendelések minden hétköznap 8-16óráig lehetséges. A megállapodás nyelve a Magyar. De külföldi rendelések esetén emailben írott formában a megállapodás nyelve Angolul is lehetséges. Külföldi megrendelések esetén is jelen ÁSZF az irányadó.

 Üzletpolitikai okokból az Eladó az árakat módosíthatja, de az ár módosítások nem terjednek ki a már megkötött szerződésekre. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel lépnek hatályba. A honlapon lévő árak forintban értendőek. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés nyelve magyar nyelv. Számlázáskor ön készpénzes számlát vagy nyugtát vagy elektronikusan kiállított számlát fog kapni.  

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webshopban feltüntetett termékek kizárólag online vagy/és emailben vagy-és telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és utánvétes fizetés esetén az utánvét díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban az eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az eladó teljes körűen tájékoztatja a vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben a eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, ár-tól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

-Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

Vásárlás a weboldalon:

Vásárlás esetén önnek minden esetben a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. Felhívom szíves figyelmét, hogy az esetleges hibákért és elírásokért  felelősséget nem vállalunk. Önnek bármely időpontban lehetősége van megrendelés leadásra. Az Eladó legkésőbb 24-48 órán belül e-mail útján visszaigazolja az Ön rendelését vagy felhívja telefonon.  A szerződés akkor jön létre, amikor a visszaigazoló email az Ön levelezőrendszerében megjelenik.
Kérem ne feledje, hogy az ÁSZF értelmében rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

Az eladó a megrendelés teljesítését a vételárat és a szállítási költség előre megfizetését is kérheti abban az esetben ha a vevő már élt elállási jogával, vagy a termék „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza vagy a terméket a vevő nem vette át. Az eladó addig visszatarthatja a terméket amíg nem győződik meg róla, hogy a szükséges ellenérték megérkezett számlájára. Amennyiben árfolyamváltozás vagy egyéb banki költségek miatt az eladó nem kapja meg a teljes árat, ebben az esetben kérheti a vevőt, az összeg pótlására. Amennyiben 48 órán belül nem kap visszaigazolást az eladótól, ön mentesül vásárlási kötelezettsége alól, és rendelését bármikor visszamondhatja. Tehát a Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően  visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül  nem érkezik meg, a Vevő a szerződéses kötelezettség alól mentesülhet. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló/Vevő akarva/akaratlanul rossz/hibás e-mail címet adott meg a vásárlás vagy regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A visszaigazoló levél/email/sms alapján a végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát vagy nyugtát  a csomag tartalmazza vagy kérésre emailben is elküldésre kerül. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladó nem tud elfogadni! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik,8-17h között, ezért a Vevő köteles olyan címet megadni, ahol a megrendelt terméket ezen időszak között át tudja venni.Az adatok megadását követően Vevő a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget vagy terméket tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vevő be tudja írni a rendelni kívánt darabszámot vagy terméket, majd megnyomja a „kosár frissítése” gombot. Amennyiben Vevő törölni kívánja a kosárban található terméket/termékeket, akkor a fénykép mellett lévő „X” gomb lenyomásával  ki tudja venni  terméket. A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 

Vásárlás:

 1. Főoldalon vagy a termékek menüpont alatt ki tudja választani a kívánt termékeket.
 2. Majd a „kosárba teszem” gomb megnyomásával a kiválasztott termék bekerül egy virtuális kosárba.
 3. Ezután kereshet további termékeket amiket kosárba helyez.
 4. Vagy az oldal tetején lévő kis szatyor gombra kattintva megnézheti addig kiválasztott rendelését a virtuális kosarában. Ezen az oldalon tud esetlegesen aktuális kupont beváltani amennyiben rendelkezik ilyennel .
 5. A „vásárlás folytatása”gomb megnyomásával visszatérhet és válogathat a további honlapon lévő termékek közül.
 6. Amennyiben nem választ több terméket akkor a „tovább a Pénztárhoz” gomb megnyomásával a következő oldalon személyes adatait kitöltve és elfogadva az ÁSZF valamint Adatvédelmi tájékoztatókat véglegesítheti vásárlását.
 7. Kártyás vagy átutalásos fizetési módok közül választhat.
 8. Amennyiben rendelése beérkezik hozzánk emailes visszaigazolást fog kapni, vagy telefonon felvesszük önnel a kapcsolatot amennyiben lehetséges.
 9. Szállítás pár napon belül történik.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 A megrendelések feldolgozása az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében történik, h-p 8-16 ig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Az Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-5 munkanapon belül.

A vásárlási szerződés alapján az Eladó a termék/termékek tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék/termékek átvételére köteles.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó/vállalkozás és a vevő/fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 21 (azaz huszonegy) napon belül köteles a vevő (vevő) rendelkezésére bocsátani a terméket/termékeket.

Az eladó késedelme esetén a vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. az eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint  a Vásárlót előre utalás esetén által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

Fizetési módok:

Banki átutalás

Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett bankja: Budapest Bank Zrt.
Kedvezményezett neve: Czinkóczki Szilvia                                                  Kedvezményezett címe: 6200, Kiskőrös, Szent I.u.7.
Adószám: 699-71639-1-23                                                                                                       Budapest Bank: 10102543-35112500-01005009 es bankszámlaszámra.

Bankkártyás fizetési szolgáltatás a Barionnal:

A Barion Smart Gateway fizetőkapun bárki fizethet bankkártyájával gyorsan és egyszerűen . A Barion egy hazai fejlesztésű, bankoktól független, bankkártya elfogadására alkalma lehetőséget kínál. Bankkártya adatainak megadásával regisztráció nélkül is fizethet vagy kb 1 perces regisztrálás után tárcával rendelkező felhasználók kényelmesebben fizethetnek. A Barion tranzakciók valós időben zajlanak. Barion fizetési lehetőségekről információkat a következő linken olvashat: https://www.barion.com/hu/

Szállítás:

GLS

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.
Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Az online vásárlásoknál a háztól házig futárszolgálattal történő kiszállítás van érvényben.

A  GLS e-mailt vagy telefonohívást vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról.

Magyar Posta Postán maradó vagy ajánlott küldeményként lehetséges. Ára az éppen aktuális postai díjszabási ár.

Csomagküldő: Országszerte több száz csomagponttal rendelkezik. Szállítás hetente kb 1 alkalommal. Átvevőhelyeinek listáját itt találja: https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek

Értékesítés külföldre:

A jelen ÁSZF Magyarországról biztosítja a szállítandó termékek külföldre szállítását is. AZ ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában, a Magyarországon kívüli rendelésekre is a jelen ÁSZF rendelkezései érvényesek. Vevő/fogyasztó az is aki külföldről rendel a webshopból a www.ambroziaszappan.hu oldalról. Szállítás külföldi díjszabási árakon esetlegesen zóna beosztásos díjszabással működik.

A kommunikáció nyelve elsősorban a magyar nyelv , de angol levelezés is lebonyolítható. Az eladó nem köteles megfelelni a nemzeti jogban az érintett termékeivel kapcsolatban mint pl cimkézés.

 Eltérő rendelkezés hiányban a magyarországi Áfa a mérvadó. Bankkártyás fizetéskor vagy átutaláskor az eladó által meghatározott pénznem a megfelelő. A termék átadása visszatartható addig amig az eladó meg nem győződött arról, hogy a vételár megérkezett a szállítási összeggel együtt. Amennyiben a pénzváltások miatt a vételár kevesebb akkor az eladó kérheti az ár kiegészítését a fogyasztótól. Termék postázása Magyarországon vagy külföldön egyaránt lehetséges az ÁSZF- ben megjelölt módok szerint. Külföldi vásárló postázási díjai eltérnek a Magyarországi díjaktól. Ez a hazai díjszabásoktól függően alakul. Amennyiben a vevő az utalást nem oldja meg az egyeztetett időpontig akkor az eladó a rendelést felmondhatja.

 

Jótállás és garancia:

Az Ambrózia Szappan 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal, esetlegesen sérült vagy rossz termékre. Továbbá eladó az általa készített termékekre jogszabályokban meghatározott jótállást is vállal.

 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján a megvásárolt termékre jótállási, kellék vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ha a hiba oka a teljesítés után keletkezett akkor az eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól. A „Ptk” szerint ön hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet az eladóval szemben. Kérhet cserét ha a termék sérülten érkezik. A kozmetikai termékek szavatossága általában 12 hónap. Hibás teljesítés esetén  ha az adott terméktípusra vonatkozóan az Eladó külön egyedileg jótállást vállalt, vagy a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet állapít meg az adott terméktípusra vonatkozóan kötelező 1 éves jótállási időt.  Jótállási igény kizárólag a jótállási időn belül érvényesíthető. Amennyiben az eladó a vásárló felhívására nem tesz eleget a megfelelő határidőn belül ami értesítéstől számítva 3 hónap, akkor a vevő a bíróság előtt  is érvényesítheti jogát. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a jótállási igény érvényesítéséhez. Az eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól abban az esetben, ha bizonyítható, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A vevő jótállási igényét nyugta vagy számla ellenében érvényesítheti.

A vevő kizárólag hibás termék esetén kérheti a termékszavatossági cserét. Egy termék akkor hibás ha nem felel meg a jogaszabályban megfogalmazott hatályos minőségi követelményeknek. A termék hibáját a fogyasztónak kell bizonyítania. Fontos! Ugyanazon hiba miatt kellék és termék szavatossági igény, vagy termékszavatossági és jótállási igény nem nyújtható be.

Az vevő igényének érvényesítése történhet telefonon vagy írásban, postai levél vagy email formájában. Reklamáció esetén az eladó minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel amelyben rögzíti a vevő adatait:

 • Név,
 • lakcim
 • termék megnevezése,
 • vásárlásának időpontja,
 • reklamáció tárgya,
 • érvényesíteni kívánt igény
 • kifogás rendezés módja.

Az eladó elektronikusan elküldi a jegyzőkönyv 1 másolatát a vevőnek, melyben leírja a rendezés módját is.

Írásban történő bejelentésnél a vevő az ambroziaszappan@gmail.com email címre nyújthat be elektronikus bejelentést vagy postai úton az ambróziaszappan Székhelyére a 6200 Kiskőrös, Szent I.u7. számra küldhető a fentebb sorolt adatokkal együtt. Név, lakcim stb…Az eladó legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a vevőt amennyiben a reklamáció beérkezésekor nem tud nyilatkozni.

Nem hibás az Eladó ha a vevő a hibát a szerződés kötéskor ismerte. Amennyiben a vevőhöz hibásan érkezik a termék akkor az eladó, megfelelő minőségű csere terméket küld az ügyfélnek az eladó költségére. Ha ez a termék abban a pillanatban a webshop-ban nem elérhető és raktárkészlet is elfogyott, akkor együttes egyeztetés alapján az eladó a vevő által megjelölt és elfogadott terméket küld neki ugyanabban az értékben. Amennyiben a vevő más terméket kap mint amit kért ez esetben írásbeli értesítést követően a vevőnek a megrendelt termék küldendő céges költségre. Amennyiben a vevő a  megfelelő terméket kapja de mégis cserét szeretne, lehetséges, mindössze a visszáru postázási költsége és az új termék különbözeti ára ha van, plusz az újra postázás postaköltsége is a vevőt terheli.

Ha bármilyen okból a vevő nem elégedett a termékkel amelyet vásárolt, akkor a terméket visszaküldve a cég 100%-os pénz visszafizetési garanciát vállal. Nem rendeltetésszerű használat és rongálásból fakadó esetleges hibákért cégünk felelősséget, pénzvisszatérítést és cserét nem vállal.

 1. Visszatérítést kizárólag a számla vagy nyugta felmutatásával tud érvényesíteni a vevő.
 2. Csak és kizárólag a termékdíjat kapja vissza a vásárló, a szállítási költséget nem.
 3. Reklamációt és visszatérítési igényt csak írásban tudunk fogadni.

 

Termékszavatosság:  Termékek hibája esetén ön azaz a vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet. A vásárló abban az esetben igényelheti a termékszavatosságot amennyiben  a termék vagy termékek tényleg hibás/hibásak. Ilyen esetben a termék kicserélését vagy a hibás termék kijavítását is kérheti. A termék akkor hibás ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban lévő tulajdonságokkal. Az eladó abban az esetben mentesül a Termékszavatosság teljesítése  alól ha bizonyítja, hogy:

 1. nem üzleti tevékenysége körében hozta forgalomba és gyártotta a terméket
 2. ha a jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered a termék hiba.
 3. ha a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető a hiba a tudomány és technika állása szerint.

A termékgyártó által forgalomba hozataltól számított két éven belül nyújthatja be a vásárló a Termékszavatossági igényét. A két éves határidő leteltével  a termékszavatosság jogosultságát veszti. Termékszavatossági igényét csak és kizárólag az ingó (termék) dolgok gyártójával , forgalmazójával szemben érvényesítheti.  A vásárlónak kell bizonyítania a termék hibáját. Az eladónak a mentesüléshez elég egy okot bizonyítania.  Amennyiben termékszavatossági igénye érvényes, úgy kicserélt termékre vonatkozóan  kellékszavatossági igényét az eladóval szemben érvényesíthet . Egyszerre azonban Kellékszavatosság és Termékszavatosság nem érvényesíthető ugyanazon hiba miatt.

 

Kellékszavatosság

 Kellékszavatosságot érvényesíthet a vevő az eladóval szemben az eladó hibás teljesítése esetén amelyet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíthet.  A vevő köteles a hibát annak felfedezése után azonnal az eladó tudomására hozni. A vevő olyan esetben érvényesítheti jogait amelyek a használatból eredő hibákon felüliek, és függetlenek attól. Amennyiben a használt termék hibás de a vevő vásárláskor erről a kapott információk alapján tudott , ebben az esetben nem érvényesítheti kellékszavatossági jogait, és az eladónak nincs felelőssége.

A vevő kérhet kijavítást vagy cserét az eladótól. Kivéve ha a vevő által választott igény nagyfokú többletköltséggel járna vagy teljesítése lehetetlen az eladó számára.  Amennyiben a kijavítást vagy cserét nem kérhette v kérte  akkor kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy az eladó költségére kérhet javítást, de végső esetben a szerződéstől való elállás is lehetséges. Felhívom figyelmét, hogy a szerződéstől számított két éves időtartamon túl ön nem élhet kellékszavatossági jogával.  Hat hónapon belül a kellékszavatossági igényének  érvényesítéséhez a vevőnek igazolnia kell, hogy a szolgáltatást az eladó nyújtotta. A hat hónapon túl a vevőnek bizonyítania kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában  megvolt.

Elállási jog:

A vevő 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A vevő érvényesítheti elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében. Amennyiben az elállási jog határidőn belül érkezik akkor érvényesnek kell tekinteni. Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. A rendelkezésben összhanggal a vevőnek bizonyítani kell elállási jogát. Az eladó késedelem esetén visszatarthatja a vételárat. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. A Vásárló  kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Kizárólag sértetlen, zárt csomagolású termék visszaküldésére van lehetőség. A fogyasztó köteles haladéktalanul de legkésőbb 14 napon belül visszaszolgáltatni a terméket az eladónak számlával vagy nyugtával együtt. A szállítási költség a fogyasztót terheli. Továbbá a szükséges használatból fakadó használatért a fogyasztó felel.

 Eladó az előre utalás esetén a még nem kézhez kapott termék/termékek esetén az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a vevő részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredetileg alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vevő más fizetési módot kér és ezt írásos formában jelzi; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címen leadni.

Vásárlónak elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. Elállási nyilatkozat minta lejjebb található. 

Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméket/termékeket. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket/termékeket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A eladó nem köteles a Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket/termékeket vagy a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az eladó elérhetőségeinek valamelyikén, de írásban is köteles megtenni Postai úton írásban történő jelzés alkalmával az átvétel időpontját veszi figyelembe az eladó.  Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vevő az eladó részére.

A Vásárló és az eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló. (45/2014II.26.) Korm. rendelete szerint.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve szerint.

Vevő  egyéb panaszával is megkeresheti az eladót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 Ellállási nyilatkozat minta:

Címzett : Czinkóczki Szilvia ev.

Cím: 6200. Kiskőrös, Szent I.u.7.

 

Alulírott ………………….  kijelentem, hogy elállási jogomat gyakorolni kívánom az alábbi ……………. adásvételére.

rendelésszám:

Rendelés ideje:

Vevő neve:

Vevő címe:

A teljes vételárat az alábbi számlára kérem visszautalni sziveskedjenek:

Tisztelettel:

………………………………………….

aláírás

Kelt:

 Panaszügyintézés:

 Webshopunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel/ termékkel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát  telefonon , e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Vegyes Rendelkezések Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Hibás teljesítés : Ha az eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

A szóban érkező panaszt az eladó azonnal megvizsgálja és azonnali megoldást kínál.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, és arról a vevőt írásban tájékoztatnia kell. Valamint köteles azonnal jegyzőkönyvezni az esetet, és annak egy másolatát eljuttatni a vevőhöz.  Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 21 napon belül írásban megválaszolja. Ezen dokumentumokat a vállalkozás 5 évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak köteles bemutatni. Ha a fennálló jogvita az eladó és vásárló között nem rendeződik abban az esetben a fogyasztó a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulhat. A lakóhelye szerinti illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu  A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz is.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

Bírósági eljárás. Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A vevő panaszával békéltető testülethez is fordulhat . A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testület hatáskörébe tartozik,  a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a termék biztonságosságával, minőségével, a szolgáltatás minőségével és az eladó és vásárló között megkötött szerződéssel kapcsolatos vitás ügyek bíróságon kívüli elrendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Amennyiben nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni de panasszal kíván élni a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban akkor online vitarendezési platformot is igénybe vehet. Ide szükség van a vállakozás email címére is ami a : ambroziaszappan@gmail.com. Ez a platform használható fel a fogyasztói jogviták rendezéséhez. Itt önök az eladóval közösen kiválasztják azt a vitarendezési testületet akiket megbízni kivánnak a panasz kezelésével. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. A vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül.

Az online platform itt érhető el.  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A Békéltető Testületekről pedig bővebb információ itt érhető el:  http://www.bekeltetes.hu

 

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;

a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u . 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


A szerzői jog + felelősség

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) foglaltak szerint.

 • Az Szjt. 16. § (1) bekezdése értelmében tilos a weboldalon található megjelenített valamennyi tartalom amely szellemi alkotásnak és grafikai valamint szoftveres alkotások írásbeli engedély nélküli használata. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot letölteni vagy átvenni a szolgáltató írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. Valamint kinyomtatás, adathordozóra való mentés, vagy adatbázisban való tárolás csak és kizárólag Czinkóczki Szilvia ev. írásbeli engedélyével lehetséges. Szolgáltató, jogtulajdonos: Czinkóczki Szilvia ev.

A honlapon megvásárolható termékek tulajdonságairól a termékeknél szereplő leírások tájékoztató jellegűek. A megrendelés során a véglegesítés előtt a vevőnek folyamatosan lehetősége van módosításokra. Kérem ügyeljen arra, hogy  adatai pontosan kerüljenek bevitelre mert ez az Ön felelőssége. A termékek az ön által megadott adatok alapján kerülnek kiszámlázásra és kiszállításra. A megrendelésével ön tudomásul veszi, hogy az eladó a hibásan megadott adatokból és a hibás adatbevitelből fakadó károkért mint eladó nem felelős. Éppen ezért kérem körültekintően és pontosan adja meg adatait Az eladó semmi szín alatt nem felelős a rosszul megadott adatokért , email címért, vagy ha tárhelyének telítettsége miatt ön nem kapja meg az értesítést a szállításról, és ezáltal csomagja nem tud megérkezni önhöz. A visszáru és újrapostázás költsége a vevőt terheli.

 A weboldal tartalmazhat olyan linkeket kapcsolódási oldalakat amik más szolgáltatók oldalára vezethetnek, viszont a más oldalakon lévő tevékenységekért illetve adatvédelemért a tulajdonos nem vállal felelősséget.

A weboldalon megvásárolható termékek tulajdonságairól a termékeknél szereplő leírások kizárólag tájékoztató jellegűek ezen információkért a jogtulajdonos felelősséget nem vállal. Önök a weboldalt kizárólag saját kockázatukra használják és elfogadják azt, hogy a jogtulajdonos nem vállal felelősséget a vagyoni és nem vagyoni károkért. Valamint a jogtulajdonos nem felelős a weboldalt használó magatartásáért amelyet tanusít. Viszont teljes mértékben együtt működik a hatósági eljáró illetékesekkel bármely ügy rendezésében.

Mivel az internet globális a weboldal használata során a vevő elfogadja a nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit. Ha a weboldal használata során bármely tevékenység amely a vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért felelősség kizárólag a vevőt terheli. Ha a vevő a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt azonnal jelezni az eladónak. Amennyiben az eladó az észrevételt jogosnak találja, jogosult annak haladéktalan módosítására vagy törlésére. Amennyiben az ÁSZF bármely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos abban az esetben a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Egyértelmű hibás árnak minősül a 0 ft-os ár. Hibás ár feltüntetésekor az eladó felveszi a kapcsolatot a vevővel, informálja őt az adott hibáról, majd a vevő bárminemű jogi következmény nelkül eldöntheti, hogy mégis megrendeli a terméket, vagy lemondja a megrendelést illetve vásárlást.

 

Ön a webáruázban a megrendeléseinek rögzítésével valamint az oldalak böngészésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót.  ÁSZF hatályba lépése 2020.11.01.